SOVVA ukončila projekt „Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem“, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (MVZP/2019/50).

Výstupy projektu si môžete prečítať v našej analýze.

Internacionalizácia a export inovatívnych firiem sú dôležitými faktormi pre ich rýchly rast. Vďaka exportu môžu firmy dosiahnuť omnoho väčší trh mimo Slovenska, kde je oveľa vyšší dopyt, väčší trh, a teda vyššia šanca na úspech. Takisto môžu firmy získať prístup k rizikovému kapitálu, ktorého je momentálne na Slovensku nedostatok, čo limituje ich rast na našom trhu.

Slovensko má veľký potenciál pre rozvoj rýchlo rastúcich inovatívnych firiem (z ang. High-growth firms) v digitálnom sektore najmä vďaka relatívne veľkému počtu študentov v oblasti vedy a techniky a zázemiu úspešných IT firiem s globálnym úspechom. Momentálne sa rýchlo rastúce firmy vyskytujú najmä v digitálnom sektore, keďže v roku 2018 bolo z top 20 najrýchlejšie rastúcich firiem v Európe až 11 so zameraním na digitálne technológie a služby (analýza dát, internetový predaj, e-government, atď.) Ak by sa Slovensku podarilo zachytiť vlnu digitalizácie v Európe a vo svete, do roku 2025 by inovatívne firmy so svojimi technológiami a ziskom priniesli Slovensku dodatočne 16 miliárd eur v HDP.

Preto je cieľom tejto analýzy podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie, predovšetkým sprostredkovaním úspešných príkladov, fungujúcich praktík, ale aj praktických informácií o existujúcich nástrojoch smerom k podnikateľskej komunite. Zároveň analýza prináša prehľad názorov a odporúčaní európskych inštitúcií a OECD na výskum a inovácie na Slovensku.

Analýza má štyri časti:

  • V prvej sme sa zamerali na analýzu hodnotení výskumu a inovácií na Slovensku z pohľadu orgánov EÚ.
  • V druhej časti sa sústredíme na aktuálnu situáciu v oblasti internacionalizácie inovatívnych firiem na Slovensku.
  • Tretia časť obsahuje analýzu osvedčených postupov a trendov zo zahraničia.
  • Štvrtá časť obsahuje závery a „SWOT analýzu“.

European Researchers' Night

The festival of science - European Researchers' Night is an annually organized event throughout Europe. The ERN is the largest of its kind in Slovakia and Europe, bringing together people and researchers in 300 cities in about 25 countries on the last Friday of September. This year´s edition will take place on 29 September 2023 and you can look forward to the 17th anniversary of the science festival in Slovakia.

More

Calendar

No events available.

Partners