SOVVA začína riešiť projekt „Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem“, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (MVZP/2019/50).

Cieľom projektu je podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie, predovšetkým sprostredkovaním úspešných príkladov, fungujúcich praktík, ale aj praktických informácií o existujúcich nástrojoch smerom k podnikateľskej komunite. Projekt má tiež podporiť diskusiu medzi verejnými inštitúciami zapojenými do podpory internacionalizácie inovatívnych firiem, a zástupcami tohto sektora, pri identifikácii hlavných bariér a možných spôsobov ich prekonávania.

Celkový cieľ projektu sa premieta do troch čiastkových cieľov:

  • Poskytnutie súboru odporúčaní pre slovenskú ekonomickú diplomaciu k efektívnejšej internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie.
  • Poskytnutie a disseminácia informácií o existujúcich nástrojoch, na rôznych úrovniach, podpory internacionalizácie inovatívnych firiem, smerom k zástupcom tohto sektora na Slovensku. Špecifickým cieľom budú malé a stredné inovatívne firmy, resp. začínajúce inovatívne firmy, ktoré nemajú dostatok skúseností s oblasťou internacionalizácie, ani kapacity na intenzívne rozvíjanie vlastných aktivít týmto smerom, majú však predpoklady na rozšírenie podnikateľských aktivít na jednotnom európskom trhu, resp. medzinárodných trhoch.
  • Zanalyzovať hodnotenia výskumného a inovačného ekosystému na Slovensku z pohľadu orgánov Európskej únie

 

European Researchers' Night

The festival of science - European Researchers' Night is an annually organized event throughout Europe. The ERN is the largest of its kind in Slovakia and Europe, bringing together people and researchers in 300 cities in about 25 countries on the last Friday of September. This year´s edition will take place on 29 September 2023 and you can look forward to the 17th anniversary of the science festival in Slovakia.

More

Calendar

No events available.

Partners