Medzinárodné inštitúcie pravidelne monitorujú a hodnotia situáciu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v jednotlivých krajinách. Medzi najdôležitejšie a najrelevantnejšie hodnotenia patria tie, ktoré realizujú inštitúcie Európskej únie (EÚ) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom publikovaných analýz a reportov je predovšetkým poskytnúť nezaujaté informácie o vývoji a výkone národného výskumného a inovačného ekosystému a ich porovnania s inými členskými štátmi EÚ. Vďaka týmto analýzam dostávajú krajiny každoročne návrhy, v čom by sa mohli zlepšiť a zároveň získavajú informáciu o najlepšej praxi, ktorá funguje v ostatných krajinách EÚ alebo OECD.

My sme sa pozreli na to, ako v hodnoteniach obstálo Slovensko, aké odporúčania nám z nich vyplývajú, a akým výzvam náš výskumný a inovačný ekosystém musí v súčasnosti čeliť. Cieľom našej analýzy bolo predovšetkým zosumarizovať prehľad odporúčaní, ktoré Slovensko dostáva od EÚ a OECD, ako aj spôsob ich reflektovania do praxe na národnej úrovni. Tam kde to bolo možné, sme sa snažili porovnať aj progres, ktorý nastal od vstupu Slovenskej republiky do EÚ v roku 2004.

Analýzu sme rozdelili do siedmych tematických kapitol, ktorých cieľom je pokryť všetky kľúčové oblasti výskumných a inovačných politík:

  • financovanie výskumu a vývoja,
  • výskumný systém a riadenie,
  • ľudské zdroje,
  • výstupy,
  • spolupráca,
  • infraštruktúra,
  • výskum, vývoj a inovácie v súkromnom sektore.

Každá z kapitol obsahuje vlastné zhrnutie najdôležitejších zistení a odporúčaní, v konkrétnych oblastiach.

Prečítajte si našu analýzu, ktorá je výstupom práve prebiehajúceho projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Kratšie zhrnutie toho najdôležitejšieho nájdete aj na našom blogu na Denníku N.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

European Researchers' Night

The festival of science - European Researchers' Night is an annually organized event throughout Europe. The ERN is the largest of its kind in Slovakia and Europe, bringing together people and researchers in 300 cities in about 25 countries on the last Friday of September. This year´s edition will take place on 29 September 2023 and you can look forward to the 17th anniversary of the science festival in Slovakia.

More

Calendar

No events available.

Partners