Spoločnosť L'Oréal CZ/SK v spolupráci s UNESCO, Slovenská akadémia vied a SOVVA vyhlasuje už štvrtý ročník súťaže vedkýň so zaujímavým výskumom.

2 najlepšie vedkyne vyhrajú 5000 €.

Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2020.

Viac informácií o súťaži a registračný formulár nájdete tu: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 24 slovenských vedkýň zo šiestich vedných disciplín. Víťazná práca vedkyne tretieho ročníka L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii do 35 rokov  Mgr. Martine Gálikovej, PhD. z Ústavu zoológie SAV v Bratislave  sa snaží využiť vínne mušky drozofily na štúdium obezity spôsobenej nedostatkom estrogénu a testosterónu. K poklesu týchto hormónov dochádza pri starnutí, menopauze alebo pri liečbe rakoviny gonadektómiou.

Cieľom druhého oceneného projektu v kategórii od 36 do 45 rokov  RNDr. Vlasty Demečkovej, PhD., ktorá pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD).

L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosti L’Oréal odštartoval 4. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Slovenské vedkyne, z ktorých odborná porota vyberie 2 víťazky, odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 24 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 7. júna 2019 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 1. októbra 2019 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte web súťaže.

European Researchers' Night

The festival of science - European Researchers' Night is an annually organized event throughout Europe. The ERN is the largest of its kind in Slovakia and Europe, bringing together people and researchers in 300 cities in about 25 countries on the last Friday of September. This year´s edition will take place on 29 September 2023 and you can look forward to the 17th anniversary of the science festival in Slovakia.

More

Calendar

No events available.

Partners