Chcete aby v slovenskej spoločnosti mala podpora výskumu a inovácií svoje zastúpenie? 

Aj v roku 2020 môžete prispieť 2% na činnosti súvisiace s podporou a popularizáciou slovenskej vedy.

Ako sme využili 2% v minulosti?

V roku 2019 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celosvetového rozmeru FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov 2019. Vďaka Vám sme mohli priniesť prezentácie úspešných výsledkov slovenskej vedy až do piatich miest na Slovensku.

Ako SOVVA využije darované prostriedky?
Všetky darované prostriedky podporia propagáciu vedy a výskumu. Prostriedky budú využité počas FESTIVALU VEDY Európska Noc výskumníkov 2020, ktorý sa uskutoční 25. septembra 2020 v Bratislave, Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a Žiline. Našim cieľom je zatraktívniť vedeckú kariéru pre budúce generácie. Vieme, že budúcnosť prináša výzvy, na ktoré dokážu odpovedať zanietení vedci so svojimi riešeniami. Tí sa možno nachádzajú medzi návštevníkmi festivalu vedy - aj preto Vám prinášame už 14. ročník tohto celo-európskeho podujatia.
Viac o projekte

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu?
Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.
Percentá z dane môžete poukázať podľa toho, či ste:

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 379 295 51
Sídlo: Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@sovva.sk.

European Researchers' Night

The festival of science - European Researchers' Night is an annually organized event throughout Europe. The ERN is the largest of its kind in Slovakia and Europe, bringing together people and researchers in 300 cities in about 25 countries on the last Friday of September. This year´s edition will take place on 29 September 2023 and you can look forward to the 17th anniversary of the science festival in Slovakia.

More

Calendar

No events available.

Partners